گریزگاه یا پناهگاه مالیاتی چیست؟؟

:: گریزگاه یا پناهگاه مالیاتی چیست؟؟

گریزگاه مالیاتی (به انگلیسیtax haven) که گاه به اشتباه بهشت مالیاتی نیز خوانده شده، به کشور، ایالت یا منطقه‌ای اطلاق می‌شود، که سرمایه‌گذاران با داشتن حساب‌های بانکی و شرکت، از مالیات معاف بوده و یا مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند.  اینها روش‌های قانونی هستند که شرکت‌ها و افراد  می‌توانند از آنها استفاده کنند تا مالیات کمتری بپردازند. از آنجایی که  در پناهگاه‌های مالیاتی نرخ مالیات ب برای اسیار کم می باشد  شرکت‌ها اقدام به گزارش سود خود از طریق ظعب خود در آن مناطق می نمایند.. از این طریق شرکت‌ها می‌توانند میلیارد‌ها دلار پس انداز کنند.

ادامه مطلب
منبع : موسسه حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید قمگریزگاه یا پناهگاه مالیاتی چیست؟؟
برچسب ها : مالیات

دانستنی های مهم در خصوص چک

:: دانستنی های مهم در خصوص چک

چک
با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ادامه مطلب
منبع : موسسه حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید قمدانستنی های مهم در خصوص چک
برچسب ها :